Сватбен бюджет

 

   Едно от най-важните условия за спокойното протичане на подготовката на Сватбения ден е коректното и навременно изготвяне на адекватен сватбен бюджет, както и стриктното му следене и актуализиране. Целта на сватбения бюджет е да ни даде финансовата рамка на празника, така че да можем да избираме неща, които можем да си позволим спокойно. При изграждането на бюджета на първо място трябва да си изясним, кой какви финансови ангажименти може и ще поеме. Така ще знаем с какво разполагаме. След това следва да си изясним приоритетите като двойка или къде ще бъде акцента на празника. Заложете първо задължителните разходи, които не са зависими особено от Вашия избор – такси ритуален дом и църква например. Останалите средстава разпределете по пера. Така ще знаете каква рокля може да си позволите или какъв клас ресторант търсите, както и колко широк ще бъде списъкът Ви с гости.

   За Ваше улеснение сме създали един примерен сватбен бюджет, който бихте могли да изтеглите в Excel формат и лесно да запълвате и променяте. В таблицата сме заложили всички разходи съпътстващи сватбения ден. Ако нещо няма да използвате или няма да заплащате за него просто не го попълвайте. Освен типа разход и стойността му сме заложили и възможността да може да отбележите платено капаро – колко и кога, като таблицата автоматично пресмята остатък за плащане. Съветвам Ви да нанасяте и датите, на които следва да направите следващите плащания – така лесно може да се ориентирате по периоди какви средства са Ви необходими. В края на таблицата автоматично се пресмятат всички планирани разходи, като за сформиране на крайната стойност на сватбения бюджет сме добавили 10% непредвидени разходи – практиката ни показва, че те са необходими понякога.

Сватбен бюджет

 Сватбен бюджет